Tarieven & Vergoeding

Verwijzing/Particuliere traject

De praktijk heeft (nog) geen contract met de gemeente. Dat wil zeggen dat onderzoek en behandeling door u zelf dient te worden betaald. Het voordeel hiervan is dat er geen wachtlijst is en dat de privacy van u en uw kind gewaarborgd is aangezien er geen verwijzing nodig is van de huisarts of de gemeente.

Op het moment dat een huisarts de jeugdige of de ouders naar een niet-gecontracteerde jeugdhulpaanbieder verwijst zoals mijn praktijk, hoeft de gemeente de jeugdhulp in principe niet te betalen. Dit is enkel anders als de gemeente geen passend aanbod heeft gecontracteerd. De jeugdige of ouders kunnen dan wel een verzoek om een PGB bij de gemeente indienen. Met dit PGB kan de hulp van de niet-gecontracteerde jeugdhulpaanbieder dan worden ingekocht, mits aan de voorwaarden voor een PGB wordt voldaan.

Tarieven:

Wanneer sprake is van een particulier traject waarbij ouders de zorg zelf betalen, worden de volgende tarieven gehanteerd.

Intakegesprek onderzoek of behandeling (60 minuten) € 100,-
Intelligentieonderzoek door middel van de WISC-V-NL of WAIS-IV-NL € 595,-
Intelligentieonderzoek door middel van WNV-NL (niet verbale test) € 495,-
Onderzoek schoolkeuze door middel van de NIO-2018 of Adit (individueel) € 495,-
Onderzoek schoolkeuze door middel van de NIO-2018 of Adit (individueel + 2 vragenlijsten sociaal-emotionele ontwikkeling) € 595,-
Onderzoek schoolkeuze door middel van de NIO-2018 of Adit (groepsafname) op maat
Dyslexieonderzoek voortgezet onderwijs (vanaf 10 jaar, geen EED) € 895,-
Psychodiagnostisch onderzoek (handelingsgericht)* € 795,- tot € 995,-   (op maat)
Breed psychodiagnostisch onderzoek hoogbegaafdheid en schoolprestaties € 895,-
Behandeling (45 minuten contacttijd, 15 minuten dossiervorming) € 100,-
Advies-/evaluatiegesprek (60 minuten) € 100,-
Schooltraject (deelname ZAT/CvB, analyse, advies & coaching) op maat
Supervisie Basisaantekening Psychodiagnostiek BAPD en SKJ (60 minuten) € 100,-
Instemmingsverklaringen gesloten jeugdzorg (per 60 minuten) € 105,-
Reiskosten instemmingsverklaring (per kilometer) € 1,35,-
Reiskosten onderzoek of behandeling op een andere locatie dan de praktijk € 0,19,-
Niet tijdig (24 uur van tevoren) afzeggen afspraak € 75,-
*Inclusief intakegesprek en verslaglegging digitaal en per post verstuurd maximaal binnen 5 werkdagen nadat alle benodigde informatie verzameld is.