Tarieven & Vergoeding

De praktijk heeft geen contracten met gemeentes. Dat wil zeggen dat onderzoek door u zelf dient te worden betaald. Het voordeel hiervan is dat er geen wachtlijst is en dat de privacy van u en uw kind gewaarborgd is aangezien er geen verwijzing nodig is van de huisarts of de gemeente.
De volgende tarieven worden gehanteerd.

Intakegesprek onderzoek (60 minuten) € 112,5
Intelligentieonderzoek door middel van de WISC-V-NL of WAIS-IV-NL € 800,-
Onderzoek schoolkeuze door middel van de NIO-2018 of Adit (individueel + vragenlijsten sociaal-emotionele ontwikkeling) € 800,-
Psychodiagnostisch onderzoek (handelingsgericht) € 2500,- tot € 3000,-   (afhankelijk van de complexiteit)
Advies-/evaluatiegesprek (60 minuten) € 112,5
Schooltraject (deelname ZAT/CvB, analyse, advies & coaching) op maat
Supervisie BABP, K&J en SKJ (60 minuten) € 105,-
Instemmingsverklaringen gesloten jeugdzorg (per 60 minuten) € 112,50
Reiskosten onderzoek op een andere locatie dan de praktijk (Soest) € 0,21