Supervisie

Basisaantekening Psychodiagnostiek (BAPD)

Soms is het niet gelukt om tijdens de studie de Basisaantekening Diagnostiek (BAPD) te behalen. De afgestudeerde psycholoog kan na zijn/haar studie een individueel traject volgen. De Toetsingscommissie BAPD van de Open Universiteit is door het NIP gemandateerd om aan afgestudeerde studenten psychologie de BAPD af te geven. Hierbij worden de criteria gevolgd uit het reglement BAPD (2020): https://www.psynip.nl/wp-content/uploads/2020/12/BAPD-reglement-v3okt2020.pdf. Ik ben een erkende en ervaren BAPD-supervisor.

Herregistratie Stichting Kwaliteitsregister Jeugd (SKJ)

De Stichting Kwaliteitsregister Jeugd is een professionele netwerkorganisatie, die verantwoordelijk is voor de beroepsregistratie van jeugdprofessionals en voor de uitvoering van het collegiaal toezicht. De praktijk biedt werkbegeleiding en supervisie ten behoeve van de herregistratie voor het SKJ.