Schoolbegeleiding

Schoolbegeleiding

Door de ruime onderwijservaring kan ik veel betekenen in het meebouwen aan een optimale basisondersteuning op school waar de meerderheid van de leerlingen en docenten van kunnen profiteren. Door te opereren vanuit de principes van handelingsgericht werken worden praktische adviezen gegeven waar de school op alle niveaus (leerling, klas, school, organisatie) van profiteert. Een (coachings)traject is altijd op maat en kan bestaan uit: consultatiegesprekken, handelingsgerichte diagnostiek, deelname aan multidisciplinaire overleggen (ZAT, CvB, etc.), ondersteuning bij het opstellen van ontwikkelingsperspectieven (OPP’s), coaching van de psycholoog/orthopedagoog of intern begeleider. Voorafgaand worden duidelijke afspraken gemaakt over de duur van het traject, de kosten en de verwachtingen.