Regelgeving en Privacy

Toestemming onderzoek en behandeling

Om een kind of jongere bij mij aan te melden moet er toestemming worden gegeven door het ondertekenen van het toestemmingsformulier.

De regels over toestemming zijn als volgt:

Leeftijd 12 jaar: Beide gezaghebbende ouders dienen toestemming te geven, ook wanneer ouders gescheiden zijn. Pas wanneer beide ouders het toestemmingsformulier hebben ondertekend, kan er een intakegesprek worden gepland.

Leeftijd vanaf 12 jaar: zowel het kind als de gezaghebbende ouder(s) dienen akkoord geven om te starten met een onderzoek of behandeling.

Leeftijd vanaf 16 jaar: toestemming van ouders voor het starten van onderzoek of behandeling is niet meer noodzakelijk maar wel gewenst.

Beroepscode

Onderwijs- & Zorgpraktijk Ithaki handelt vanuit de ethische en gedragsregels zoals door Het Nederlands Instituut van Psychologen (NIP) opgesteld. De beroepscode vindt u hier.

Rechten

In de Wet op de geneeskundige behandelingsovereenkomst worden de rechten en de plichten vermeld ten aanzien van een psychologische behandeling.

Communicatie

De mail wordt gebruikt voor het regelen van praktische zaken en andere niet privacygevoelige informatie. Voor het delen van documenten en inhoudelijke informatie wordt gebruik gemaakt door een beveiligde mailverbinding. De praktijk stuurt u een mail via die verbinding. Wanneer u daarop reageert, is alle communicatie beveiligd en zijn de documenten veilig.

Communicatie met derden, zoals verwijzers, school, etc. gebeurt alleen wanneer toestemming is van het kind/de jongere en zijn/haar ouders. Bij hoge uitzondering en wanneer sprake is van bijvoorbeeld een onveilige situatie geeft de wet het recht om zonder toestemming informatie te verstrekken. Ook in dergelijke gevallen zullen de ouders op de hoogte worden gebracht.

Indien er sprake is van een verwijzer, zoals de huisarts of de gemeente, is het belangrijk om hen globaal te informeren over het verloop van het traject. Ook dit wordt alleen gedaan wanneer sprake is van toestemming.

Dossiervorming

Het is wettelijk verplicht een dossier aan te leggen. Onderwijs- & Zorgpraktijk Ithaki werkt met een elektronische patiënten dossier (Careweb) zodat het zorgvuldig bewaren van gegevens en het bieden van kwalitatief goede zorg geborgd is. De bewaartermijn van een dossier is wettelijk vastgesteld op twintig jaar.

Klachtenregeling

De praktijk heeft als hoogste prioriteit het leveren van kwalitatief goede zorg met respect en betrokkenheid voor kind en ouders. Mocht er toch sprake zijn van onvrede of klachten, is het belangrijk om dit in eerste instantie bij de praktijk aan te geven. Dan wordt er alles aan gedaan om het probleem of klacht te verhelpen.

Mochten wij er samen niet uitkomen, kunt u terecht bij de beroepsorganisatie NVPA waar de praktijk is aangesloten: https://nvpa.org voor advies en het eventueel indienen van een klacht.