Diagnostiek van het kind/de jongere en het systeem

Ieder kind is uniek en ontwikkelt zich op zijn/haar eigen manier. Bij sommige kinderen is het al vroeg zichtbaar dat de ontwikkeling anders verloopt dan bij andere kinderen. Daarnaast kan vroegkinderlijk trauma, een onveilige hechting of andere contextuele factoren een groot impact hebben op de verdere ontwikkeling en gedrag van een kind.

Door verschillende gebeurtenissen of factoren kan de ontwikkeling scheef gaan lopen. Kinderen kunnen dan emotionele klachten krijgen zoals angsten, problemen in de sociale omgang en/of gedragsproblemen. Wanneer dergelijke problemen zich voordoen, heeft dit invloed op alle leefgebieden van het kind: thuis, op school en in de vrije tijd.

Soms is het nodig om onderzoek te verrichten om een goed beeld te krijgen van wat een kind/jongere en zijn/haar systeem nodig heeft. Met diagnostiek wordt een psychologisch/psychodiagnostisch onderzoek bedoeld waarbij meerdere instrumenten en vragenlijsten worden afgenomen bij uw kind, ouders/verzorgers, school en andere betrokkenen (indien er toestemming is). Een dergelijk onderzoek is maatwerk. Afspraken hierover worden gemaakt tijdens het intakegesprek. Samen met het kind/de jongere en ouders/verzorgers wordt gekeken naar wat er nodig is. Menselijkheid en betrokkenheid zijn de kernwaarden van de praktijk.