Diagnostiek en behandeling kinderen/jongeren

Diagnostiek kinderen en jongeren

Ieder kind is uniek en ontwikkelt zich op zijn/haar eigen manier. Bij sommige kinderen is het al vroeg zichtbaar dat de ontwikkeling anders verloopt dan bij andere kinderen. Dit kan wijze op een ontwikkelingsstoornis zoals een autismespectrumstoornis of een aandachttekortstoornis. Daarnaast kan vroegkinderlijk trauma of een onveilige hechting een groot impact hebben op de verdere ontwikkeling en gedrag van een kind.

Door verschillende gebeurtenissen of factoren kan de ontwikkeling scheef gaan lopen. Kinderen kunnen dan emotionele klachten krijgen zoals angsten, problemen in de sociale omgang en/of gedragsproblemen. Wanneer dergelijke problemen zich voordoen, heeft dit invloed op alle leefgebieden van het kind: thuis, op school en in de vrije tijd.

Soms is het nodig om onderzoek te verrichten om een goed beeld te krijgen van (de problematiek) van uw kind. Met diagnostiek wordt een psychologisch/psychodiagnostisch onderzoek bedoeld waarbij meerdere instrumenten en vragenlijsten worden afgenomen bij uw kind, ouders/verzorgers en school (indien er toestemming is). Een dergelijk onderzoek is maatwerk. Afspraken hierover worden gemaakt tijdens het intakegesprek. Een onderzoek beslaat doorgaans twee ochtenden.

Behandeling

Ik heb expertise in het behandelen van de volgende problematieken:

  • Trauma
  • Hechtingsproblemen
  • (Faal)angst
  • Laag zelfbeeld
  • Dwang
  • Leerproblemen
  • Gedragsproblemen

In de praktijk wordt behandeling geboden met behulp van verschillende methodieken en technieken, onder andere EMDR (Eye Movement Desensitization and Reprocessing), Cognitieve Gedragstherapie, Acceptance and Commitment Therapy (ACT) en elementen van schematherapie.  Maar bovenal wordt samen met het kind en ouders gekeken wat er nodig is. Warmte en betrokkenheid zijn de kernwaarden van de praktijk.